THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

Willa Le Corbusiera pod wodą

DESIGN

Złośliwi mówią, że fakt ten obrazuje stan współczesnej architektury, ale chodzi o coś więcej. Duński artysta Asmund Havsteen-Mikkelsen stworzył replikę Villi Savoye, idealnego domu według Le Corbusiera, po czym zatopił ją w jednym z duńskich fiordów. „Zalana nowoczesność”, gdyż tak nazywa się instalacja, jest komentarzem artysty do aktualnych wydarzeń na świecie, gdzie niepokoje społeczne, rosnące fale nacjonalizmu i agresji stoją w sprzeczności z projektem architekta, dla którego dom miał pełnić funkcję przede wszystkim utylitarną. Le Corbusier projektując w 1929 roku Villę Savoye wyznaczył kilka potrzeb współczesnego człowieka, były to: otwarty

plan, czysta fasada, poziome pasy okien, ogród na dachu a także pilotis, zapewniające wrażenie lekkości. Te wszystkie cechy współczesny świat niweczy. „Brexit, wybór Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ingerencja Putina w demokratyczne wybory czy awans prawicowych radykałów w Europie, dzieją się na łamach nowoczesnych mediów cyfrowych, które rzucają wyzwanie klasycznym wyobrażeniom o nowoczesnym społeczeństwie. (…) Moja praca jest krytycznym komentarzem do teraźniejszości, próbą zwrócenia uwagi na obecne znaczenie nowoczesności i tego, jak dziedzictwem tej nowoczesności będziemy zajmować się w przyszłości” – mówi artysta.

Trendy
CZERWIEC 2020 TRENDY ART OF LIVING - wydanie 84! Na czas kanikuły: Szymborska i Rusinek, Pągowski, Hutchence, Lee Rogers, felietony, korespondencje